Ontdek de rijke historie van de Delftse Gist Fabriek

Jacques van Marken en zijn vrouw Agneta van Marken-Matthes zijn één van de  grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, behorend in het rijtje van andere Nederlandse aartsvaders in de industriële ontwikkeling zoals Philips, Plesman, Fokker, Stork  e.a.

Het echtpaar Van Marken stond aan de basis van een aantal belangrijke Nederlandse ondernemingen: de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (later Gist-Brocades, nu onderdeel van DSM), de Nederlandsche Oliefabriek (later Calvé, nu onderdeel van Unilever) en de niet meer bestaande Lijm en Gelatinefabriek, destijds allemaal gevestigd in Delft.

Van Marken was ook de eerste sociaal ondernemer van Nederland. Decennia voordat andere werkgevers er ook maar aan dachten, richtte Van Marken een ondernemingsraad op en introduceerde hij een ongevallen- en pensioenvoorziening, een winstdelingsregeling en aandelenbezit voor werknemers. Ook was hij één van de eerste die een personeelsblad uitgaf: de Fabrieksbode. 

Vanuit dit startpunt geeft de tentoonstelling een mooi overzicht van de ontwikkelingen van de Delftse industrie tot aan hedendaagse Biotech Campus Delft en van de impact van 150 jaar erfenis op de ontwikkeling van biotechnologie en daarmee op onze hedendaagse samenleving.

Geniet van de video-ontmoeting tussen Van Marken en de huidige DSM bestuursvoorzitter Feike Sijbesma en luister naar de herinneringen en anecdotes van (ex-)medewerkers. 

Terug in de tijd

gist luchtfoto
Luchtfoto van de oude gistfabriek

Het Agnetapark

Het Agnetapark is een geheel van in kleine groepjes gelegen arbeiderswoningen, ieder voorzien van een eigen tuin. Het behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het parkgebied werd in 1881 voor 16.000 gulden gekocht door Jacques van Marken (Jacob Cornelis, 1845-1906), directeur van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek.

In 1884 richtte Van Marken de 'NV Gemeenschappelijk Eigendom' op. Het doel van de onderneming was: 'Het bouwen en verhuren van gezonde woningen, kosthuizen, werkplaatsen, winkels, wasch-en badinrichtingen, op door haar te kopen gronden in het Agnetapark. Hij zette daarmee een nieuwe maatschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling in die ook buiten Nederland toonaangevend was.'

agnetapark

Beijerinck Lab

In 1885, trad Martinus Willem Beijerinck in dienst bij de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft, waar voor hem een bacteriologisch laboratorium werd gesticht. Gedurende zijn jaren bij de Gist- en Spiritusfabriek deed hij tal van belangrijke onderzoekingen. Bij onderzoekingen van verschillende gistsoorten ontdekte hij ten slotte Schizosaccharomyces octosporus (1894). Ook ontdekte hij de stikstof-vastleggende knolletjes aan de wortels van peulvruchten.

In 1895 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in biologie en bacteriologie aan de Polytechnische School te Delft. Gedurende die hoogleraarsperiode zette Beijerinck zijn onderzoekingen voort. Verschillende ontdekkingen staan op zijn naam. Zo ontdekte hij de Spirillum desulfuricans als oorzaak van de sulfaatreductie (1896), waarmee hij de voornaamste veroorzaker van de stank van verontreinigde stadsgrachten had gevonden.

beijerinck lab
2019 150 Jaar Gist
Webdesign: XD designers

Reserveren voor scholen

Bekijk hieronder de beschikbare dagen.

 • donderdag 17 oktober, Ochtend

  Nog 46 plaatsen beschikbaar

  donderdag 17 oktober, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • vrijdag 18 oktober, Ochtend

  Nog 10 plaatsen beschikbaar

  vrijdag 18 oktober, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • donderdag 24 oktober, Ochtend

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

  donderdag 24 oktober, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • vrijdag 25 oktober, Ochtend

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

  vrijdag 25 oktober, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • donderdag 31 oktober, Ochtend

  Nog 73 plaatsen beschikbaar

  donderdag 31 oktober, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • vrijdag 1 november, Ochtend

  Nog 74 plaatsen beschikbaar

  vrijdag 1 november, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • donderdag 7 november, Ochtend

  Nog 75 plaatsen beschikbaar

  donderdag 7 november, Middag

  Nog 81 plaatsen beschikbaar

 • vrijdag 8 november, Ochtend

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

  vrijdag 8 november, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • donderdag 14 november, Ochtend

  Nog 40 plaatsen beschikbaar

  donderdag 14 november, Middag

  Nog 40 plaatsen beschikbaar

 • vrijdag 15 november, Ochtend

  Nog 45 plaatsen beschikbaar

  vrijdag 15 november, Middag

  Nog 80 plaatsen beschikbaar

 • donderdag 28 november, Ochtend

  Nog 25 plaatsen beschikbaar

  donderdag 28 november, Middag

  Nog 83 plaatsen beschikbaar

 • vrijdag 29 november, Ochtend

  Nog 25 plaatsen beschikbaar

  vrijdag 29 november, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • donderdag 5 december, Ochtend

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

  donderdag 5 december, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • vrijdag 6 december, Ochtend

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

  vrijdag 6 december, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • donderdag 12 december, Ochtend

  Nog 25 plaatsen beschikbaar

  donderdag 12 december, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

 • vrijdag 13 december, Middag

  Nog 100 plaatsen beschikbaar

Reserveren voor scholen

Laat uw gegevens achter zodat wij de reservering kunnen bevestigen.

 plaatsen beschikbaar

Bedankt voor uw reservering!